Kategorie

Slevy

Myčky řady NT V této kategorii není žádné zboží.

Myčky řady NT
ProScreen displej
Snadné ovládání se čtyřmi dotykovými tlačítky a čtyřmístným LED displejem se dvěma bočními indikačními lištami.
■ Dvouplášťová konstrukce Lepší tepelná izolace a hlučnost pouhých 59 dB.
■ Nerezová komora se zaoblenými rohy Kompletně lisovaná vnitřní konstrukce. Jednoduché čištění a hygienická údržba.
■ Výška otevírání dveří I přes velice kompaktní rozměry disponuje zařízení nadstandardní výškou dveří pro vkládání vysokých sklenic a velkých talířů.
■ Dávkování chemie Peristaltická čer...
Myčky řady NT
ProScreen displej
Snadné ovládání se čtyřmi dotykovými tlačítky a čtyřmístným LED displejem se dvěma bočními indikačními lištami.
■ Dvouplášťová konstrukce Lepší tepelná izolace a hlučnost pouhých 59 dB.
■ Nerezová komora se zaoblenými rohy Kompletně lisovaná vnitřní konstrukce. Jednoduché čištění a hygienická údržba.
■ Výška otevírání dveří I přes velice kompaktní rozměry disponuje zařízení nadstandardní výškou dveří pro vkládání vysokých sklenic a velkých talířů.
■ Dávkování chemie Peristaltická čerpadla pro dávkování chemie je možné nastavovat přímo v servisním menu.
■ Programování Čtyři standardní programy a pět speciálních včetně programů pro samočištění. Umožňuje vybrat program šitý na míru danému typu nádobí a jeho znečištění.
■ Management výkonu topná tělesa vany bojleru mohou běžet současně, nedochází k poklesu teploty mytí a při několik po sobě jdoucích cyklech
■ Odpadový fi ltr Archimedes Systém odpadového fi ltru, který zefektivňuje čištění vody.
■ Odpadové čerpadlo (volitelné) Myčky s odpadovým čerpadlem mají řízené vypouštění odpadní vody před spouštěním oplachu, díky tomu dochází k maximálně efektivní obměně vody v mycí lázni.
■ Soft Start Systém pozvolného náběhu mycích programů, který chrání křehké nádobí před poškozením rázovým proudem vody.

   Profesionální myčka odpracuje vysoký počet mycích cyklů, proto byste neměli zapomínat na úsporu vody a energie. Toho lze docílit více způsoby, v prvé řadě jde o dvouplášťovou konstrukci. Myčky RM a modely řady NT dále disponují elektronicky řízenými systémy pro optimalizaci spotřeby a maximální efektivitu. Vybírejte také podle účelu, za jakým si myčku pořizujete – mytí skla, talířů nebo hrnců a plechů.
          Myčky NT vynikají snadnou údržbou hygienické čistoty, a to díky celonerezové konstrukci se zaoblenými rohy, vnitřními
hlubokotaženými vanami a lisovanými podpěrami košů. Ačkoliv mají podstolové myčky velice kompaktní rozměry, tak do nich bez menších problémů vložíte vysoké sklenice a velké talíře, což umožňuje nadstandardní světlá výška dveří. Upravený systém
zdvihu u průběžných myček dává mimo jiné možnost pohodlné vkládání gastronádob GN 1/1 díky výšce zdvihu až 465 mm při současném zachování původních rozměrů zařízení. U běžného přepadového filtru odchází při každém oplachovém cyklu téměř polovina čisté vody rovnou do odpadu. 
          Systém odpadního filtru ArchiMedes snižuje tyto ztráty na minimum. U modelů s odpadovým čerpadlem jsou ztráty sníženy dokonce na nulu, díky přesnému tlakovému spínači, který vypouští špinavou vodu v mezifázi mezi mytím a oplachem. Díky efektivní obměně je tak možné snížit koncentraci detergentu až o jednu pětinu.
          Jednoduché intuitivní ovládání, řada programů na míru danému typu nádobí a úrovni jeho znečištění, přehled o aktuálním stavu průběhu mycího programu, autodiagnostika zařízení nebo úprava mycích programů přímo na zařízení. To je umožněno rozhraním myček NT.

         Speciální programy myček NT:
Snadné ovládání se čtyřmi dotykovými tlačítky a čtyřmístným LED displejem se dvěma bočními indikačními lištami. Důmyslně
vybrané kombinace barev a grafických symbolů poskytují přehled o aktuálním stavu zařízení a průběhu mycího cyklu. Kromě
provozních parametrů jako je teplota vody v mycí lázni a v bojleru nebo počet provedených mycích cyklů, umožňuje zobrazovat
také zprávy automatického diagnostického systému pomocí kódů, textu nebo grafických indikátorů a barev. Uživatel
může nastavit teplotu v mycí lázni a bojleru a množství mycí a oplachové chemie, specializovaný technik poté může přenastavit
i všechny ostatní provozní parametry.

Programy standardní:
ProSpeed Krátký program pro lehce zašpiněné nádobí
ProFessional Standardní mycí program pro běžně zašpiněné nádobí
ProTemp Dlouhý mycí program pro silně zašpiněné nádobí
ProDrain Vypouštěcí cyklus.
ProClean (samočištění) Čistí mycí komoru, voda cirkuluje a vypouští vanu a bojler (80% obsahu).

Programy speciální
ProEco Program se sníženou spotřebou energie, mytí při nižší teplotě vody a menším množstvím
než u běžných programů. Dobré mycí výsledky jsou dosaženy prodlouženým mechanickým
mytím.
ProNew Doporečeno pokud chcete mýt s kompletní výměnou vody v mycí lázni, vhodné zejména pro
kontinuální mytí mastného a špinavého nádobí. Kompletní výměna vody vyžaduje delší mycí
cyklus.
ProLong (průběžný) Jedná se o rozšířený cyklus, trvání se mění v závislosti na modelu, je možné ho měnit stistknutím
START kdykoliv během mytí k přerušení mytí a spuštění fáze oplachu.
ProGlass Program specifický pro sklenice zvláštního tvaru. Doba cyklu je delší, oplachování o 20 % při
optimální teplotě 65 °C.
ProCold Specifický program oplachování studenou vodou po běžném oplachu horkou vodou.
ProWater Specifický cyklus mytí sklenic s osmotickou vodou. Navrženo pro fungování s reverzním
osmotickým filtrem WS140 s použitím mycího prostředku Pro-Wash Crystal a leštidla Pro-
Rinse Crystal. Všechny parametry jsou modifikovány k optimalizaci konečného výsledku na
sklenicích.
ProActive Velice intenzivní cyklus mytí pro velmi špinavé, dokonce i připálené zaschlé nádobí. Program
zahrnuje dvě fáze mytí a dvě fáze oplachu.
ProSteel Cyklus mytí příborů zahrnuje několik fází mytí při stále vyšší teplotě až 70 °C a konečný
oplach při teplotě 85 °C. Spotřeba vody je 5,5 litrů / cyklus a doba cyklu je 6 minut.
ProSan Tepelná dezinfekce v souladu s EN ISO 15883 – 1/3; úr oveň A0 nastavitelná v rozmezí 20 až 60.
Mytí při teplotě 72 °C a oplachování při 85 °C. Doba cyklu je regulována elektronicky a závisí
na zvolené hodnotě A0 (s A0 = 30, cca 12’).
ProPlates Cyklus specifický pro talíře. Oplachování zkráceno o 17 % a optimální teplota je 78 °C.