Kategorie

Slevy

UMÝVACIE zariadenia Počet produktů: 18

Profesionální gastro myčky nádobí pro mytí skla, talířů

- ... stolního nádobí, talířků, příborů, podnosů, gastronádob a černého nádobí Profi gastro myčky gastro jsou : myčky skla, myčky bílého (stolního) nádobí, myčky černého nádobí. Dělíme je dle velikosti jsou myčky : podstolové, které mají plnění zepředu. myčky průchozí (též nazývané průběžné) plněn&ia...

Profesionální gastro myčky nádobí pro mytí skla, talířů

- ... stolního nádobí, talířků, příborů, podnosů, gastronádob a černého nádobí Profi gastro myčky gastro jsou : myčky skla, myčky bílého (stolního) nádobí, myčky černého nádobí. Dělíme je dle velikosti jsou myčky : podstolové, které mají plnění zepředu. myčky průchozí (též nazývané průběžné) plnění ze strany, myčky tunelové a pásové kde plnění zajišťuje automatický posun košů nebo pás kvalita mytí myček závisí na výkonná myčka, kvalita používané mycí a oplachové chemie pro výsledek mytí, ale také rychlost osychání nádobí či skla. popř. systém filtrace vody, změkčovací a hlavně značka - výrobce myčky 

Italské myčky Silanos - profesionální myčky na nádobí vysoce kvalitní Italské značky Silanos jsou vhodné do všech typů gastronomických provozů. Myčky na nádobí jsou standardně opatřeny jak dávkováním oplachového prostředku, tak i dávkováním mycího prostředku. Díky instalaci změkčovače vody je eliminováno usazování vodního kamene v myčce a vede tak k úsporám mycích a oplachových prostředků. Tyto profesionální myčky Silanos můžeme dle vlastní volby dovybavit ještě dalšími druhy košů tak, aby byl výsledek mytí více než optimální. Myčky na nádobí Silanos patří bezesporu mezi velmi kvalitní kuchyňské přístroje pyšnící se velmi nízkou poruchovostí a mající punc profesionálně umytého nádobí a skla.

 • UMÝVAČKY SKLA koš 400x400 mm

  Profesionální barové myčky na sklo

  a drobné nádobí se používají v gastro provozech na mytí nápojového skla a barového porcelánu. Tyto myčky skla mají plnění předními sklopnými dvířky a umísťují se většinou pod stůl - pracovní plochu barů. Barové myčky na sklo mají menší rozměry košů 350 x 350 mm, 400 x 400 mm určují kapacitu myčky. Myčky na sklo jsou vybaveny dávkováním oplachového prostředku a za příplatek i dávkováním mycího prostředku. K myčkám doporučujeme rovněž změkčovač vody, který zabrání usazování vodního kamene a vede k úsporám mycí a oplachové chemie
    
      Myčky na sklo a drobné nádobí do restaurace jsou jednoplášťové se čtvercovým košem, celonerezové provedení. V myčce pokud odtok vody nebude moci být řešen samospádem, je nutno myčku dovybavit odpadovým čerpadlem.

 • UMÝVAČKY RIADU koš 50x50 cm

  Profesionální myčky nádobí do gastro provozů

  kuchyní restaurací, školních zařízení atp. na mytí stolního nádobí, příborů a skla s košem 50x50 cm . Profi myčky nádobí jsou vybaveny vždy dávkováním oplachového prostředku, navíc i dávkováním mycího prostředku myčky nádobí můžou vypouštět vodu samospádem ( bez odpadového čerpadla) nebo být vybavený odpadovým čerpadlem, popř, myčku postavit na podstavec. Dle požadovaného výkonu myčky volíme její připojení na 230 V nebo 400 V  Profi gastro myčky nádobí lze dovybavit různými druhy košů pro optimální výsledek mytí a změkčovačem vod celonerezové provedení a snadná obsluha a údržba

 • myčky nádobí průchozí

  Průchozí nebo průběžné myčky nádobí 

  jsou určené pro větší gastro provozy s kapacitou cca 500 jídel za den a slouží k mytí stolního nádobí, příborů a skla. Průchozí myčky jsou určené pro školní jídelny, závodní stravování, restaurace, hotely. Naplněný koš 500 x 500 mm se zasunuje pod zvednutý sklopný kryt a jeho spuštění zahájí mycí proces.
     
  Průchozí myčky lze dovybavit vstupními a výstupními stoly ...

  Myčky řady NT

  ProScreen displej Snadné ovládání se čtyřmi dotykovými tlačítky a čtyřmístným LED displejem se dvěma bočními indikačními lištami.
  ■ Dvouplášťová konstrukce ... lepší tepelná izolace a hlučnost pouhých 59 dB.
  ■ Nerezová komora se zaoblenými rohy ... Kompletně lisovaná vnitřní konstrukce. Jednoduché čištění a hygienická údržba.
  ■ Výška otevírání dveří ... I přes velice kompaktní rozměry disponuje zařízení nadstandardní výškou dveří pro vkládání vysokých sklenic a velkých talířů.
  ■ Dávkování chemie ... Peristaltická čerpadla pro dávkování chemie je možné nastavovat přímo v servisním menu.
  ■ Programování ... Čtyři standardní programy a pět speciálních včetně programů pro samočištění. Umožňuje vybrat program šitý na míru danému typu nádobí a jeho znečištění.
  ■ Management výkonu ... topná tělesa vany bojleru mohou běžet současně, nedochází k poklesu teploty mytí a při několik po sobě jdoucích cyklech
  ■ Odpadový fi ltr Archimedes ... Systém odpadového fi ltru, který zefektivňuje čištění vody.
  ■ Odpadové čerpadlo (volitelné) ... Myčky s odpadovým čerpadlem mají řízené vypouštění odpadní vody před spouštěním oplachu, díky tomu dochází k maximálně efektivní obměně vody v mycí lázni.
  ■ Soft Start ... Systém pozvolného náběhu mycích programů, který chrání křehké nádobí před poškozením rázovým proudem vody.

  Profesionální myčka odpracuje vysoký počet mycích cyklů, proto byste neměli zapomínat na úsporu vody a energie. Toho lze docílit více způsoby, v prvé řadě jde o dvouplášťovou konstrukci. Myčky RM a modely řady NT dále disponují elektronicky řízenými systémy pro optimalizaci spotřeby a maximální efektivitu. Vybírejte také podle účelu, za jakým si myčku pořizujete – mytí skla, talířů nebo hrnců a plechů. Myčky NT vynikají snadnou údržbou hygienické čistoty, a to díky celonerezové konstrukci se zaoblenými rohy, vnitřními hlubokotaženými vanami a lisovanými podpěrami košů. Ačkoliv mají podstolové myčky velice kompaktní rozměry, tak do nich bez menších problémů vložíte vysoké sklenice a velké talíře, což umožňuje nadstandardní světlá výška dveří. Upravený systém zdvihu u průběžných myček dává mimo jiné možnost pohodlné vkládání gastronádob GN 1/1 díky výšce zdvihu až 465 mm při současném zachování původních rozměrů zařízení. U běžného přepadového filtru odchází při každém oplachovém cyklu téměř polovina čisté vody rovnou do odpadu. Systém odpadního filtru ArchiMedes snižuje tyto ztráty na minimum. U modelů s odpadovým čerpadlem jsou ztráty sníženy dokonce na nulu, díky přesnému tlakovému spínači, který vypouští špinavou vodu v mezifázi mezi mytím a oplachem. Díky efektivní obměně je tak možné snížit koncentraci detergentu až o jednu pětinu. Jednoduché intuitivní ovládání, řada programů na míru danému typu nádobí a úrovni jeho znečištění, přehled o aktuálním stavu průběhu mycího programu, autodiagnostika zařízení nebo úprava mycích programů přímo na zařízení. To je umožněno rozhraním myček NT.

  Speciální programy myček NT:
  Snadné ovládání se čtyřmi dotykovými tlačítky a čtyřmístným LED displejem se dvěma bočními indikačními lištami. Důmyslně
  vybrané kombinace barev a grafických symbolů poskytují přehled o aktuálním stavu zařízení a průběhu mycího cyklu. Kromě
  provozních parametrů jako je teplota vody v mycí lázni a v bojleru nebo počet provedených mycích cyklů, umožňuje zobrazovat
  také zprávy automatického diagnostického systému pomocí kódů, textu nebo grafických indikátorů a barev. Uživatel
  může nastavit teplotu v mycí lázni a bojleru a množství mycí a oplachové chemie, specializovaný technik poté může přenastavit
  i všechny ostatní provozní parametry.
  Programy standardní:
  ProSpeed Krátký program pro lehce zašpiněné nádobí
  ProFessional Standardní mycí program pro běžně zašpiněné nádobí
  ProTemp Dlouhý mycí program pro silně zašpiněné nádobí
  ProDrain Vypouštěcí cyklus.
  ProClean (samočištění) Čistí mycí komoru, voda cirkuluje a vypouští vanu a bojler (80% obsahu).

  Programy speciální
  ProEco Program se sníženou spotřebou energie, mytí při nižší teplotě vody a menším množstvím než u běžných programů. Dobré mycí výsledky jsou dosaženy prodlouženým mechanickým mytím.
  ProNew Doporečeno pokud chcete mýt s kompletní výměnou vody v mycí lázni, vhodné zejména pro kontinuální mytí mastného a špinavého nádobí. Kompletní výměna vody vyžaduje delší mycí cyklus.
  ProLong (průběžný) Jedná se o rozšířený cyklus, trvání se mění v závislosti na modelu, je možné ho měnit stistknutím
  START kdykoliv během mytí k přerušení mytí a spuštění fáze oplachu.
  ProGlass Program specifický pro sklenice zvláštního tvaru. Doba cyklu je delší, oplachování o 20 % při optimální teplotě 65 °C.
  ProCold Specifický program oplachování studenou vodou po běžném oplachu horkou vodou.
  ProWater Specifický cyklus mytí sklenic s osmotickou vodou. Navrženo pro fungování s reverzním osmotickým filtrem WS140 s použitím mycího prostředku Pro-Wash Crystal a leštidla Pro-
  Rinse Crystal. Všechny parametry jsou modifikovány k optimalizaci konečného výsledku na sklenicích.
  ProActive Velice intenzivní cyklus mytí pro velmi špinavé, dokonce i připálené zaschlé nádobí. Program zahrnuje dvě fáze mytí a dvě fáze oplachu.
  ProSteel Cyklus mytí příborů zahrnuje několik fází mytí při stále vyšší teplotě až

 • UMÝVAČKY na čierny riad a GN
  Myčky na hrnce, kastroly a ostatní černé nádobí

  - gastronádoby, tácky, plechy, přepravky
  - jsou konstrukčně provedeny s větším košem a vyšší vstupní výškou dveří než klasické myčky

 • KOŠE do umývačiek riadu

  Koše do myček nádobí (většinou 500*500 mm) a myček skla (menší rozměr tj.400*400 a 350*350)

  jsou vyrobený z plastu a pro různé použití, na talíře, na příbory, universální, na sklo, podnosy atd. pro optimální výsledek mytí

 • SPRCHY tlakové na oplach

  Tlakové sprchy na oplach nádobí v gastro kuchyní

  pro předmytí talířů a nádobí v příjmu špinavého nádobí před vložením do myčky. Tlakové sprchy se liší uchycením ze stolu nebo ze zdi, provedení s napoštěcím ramínkem nebo bez ramínka, s možnosti úchytu na zeď pro zvýšení pevnosti kompletu. Koncovky sprchy jsou s pákovým ventilem na pružinové tyči

 • ZMEKČOVAČE a úpravny vody

  Změkčovače vody doporučujeme používat před : konvektomaty, myčky, kávovary, výrobníky nápojů ....
  - zařízení snižující tvrdost vody, zabraňuje osazování vodního kamene, zavápňování a tím chrání přístroj před poškozením, - prodlužuje životnost topných těles,  maximální teplota průtokové vody +45 C,  regenerace se provádí kuchyňskou solí manuálně nebo automaticky

na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 18 položek
Zobrazeno 1 – 12 z 18 položek
UMÝVACIE zariadenia

Profesionální gastro myčky nádobí pro mytí skla, talířů

- ... stolního nádobí, talířků, příborů, podnosů, gastronádob a černého nádobí Profi gastro myčky gastro jsou : myčky skla, myčky bílého (stolního) nádobí, myčky černého nádobí. Dělíme je dle velikosti jsou myčky : podstolové, které mají plnění zepředu. myčky průchozí (též nazývané průběžné) plnění ze strany, myčky tunelové a pásové kde plnění zajišťuje automatický posun košů nebo pás kvalita mytí myček závisí na výkonná myčka, kvalita používané mycí a oplachové chemie pro výsledek mytí, ale také rychlost osychání nádobí či skla. popř. systém filtrace vody, změkčovací a hlavně značka - výrobce myčky 

Italské myčky Silanos - profesionální myčky na nádobí vysoce kvalitní Italské značky Silanos jsou vhodné do všech typů gastronomických provozů. Myčky na nádobí jsou standardně opatřeny jak dávkováním oplachového prostředku, tak i dávkováním mycího prostředku. Díky instalaci změkčovače vody je eliminováno usazování vodního kamene v myčce a vede tak k úsporám mycích a oplachových prostředků. Tyto profesionální myčky Silanos můžeme dle vlastní volby dovybavit ještě dalšími druhy košů tak, aby byl výsledek mytí více než optimální. Myčky na nádobí Silanos patří bezesporu mezi velmi kvalitní kuchyňské přístroje pyšnící se velmi nízkou poruchovostí a mající punc profesionálně umytého nádobí a skla.