Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

Předmětem smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě - objednávce.

Technické údaje jsou nezávazné.

Místem plnění je sklad prodávajícího.

Při nákupu s IČO neplatí (dle obchodního zákoníku) možnost vrácení nepoužitého zboží v původním balení objednaného prostřednictvím internetového obchodu do 14ti dnů bez udání důvodů.


2. Objednávka a potvrzení objednávky

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsanýchúdajů a náležitostí. Objednávka je současně návrhem kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.


3. Termín dodání

Termín dodání závisí dle aktuálního stavu skladu firmy resp. výrobců a dodavatelů. Předpokládaný termín dodání Vám bude oznámen zpětným mailem při potvrzení objednávky.

Většinu objednávek se snažíme vykrývat do týdne. Není-li zboží skladem je termín dodání potvrzen zákazníkovi dle možnosti výrobce popř. dodavatele. Pro nerez výrobu nebo zboží , které není často prodáváno požadujeme zálohu - nevratnou kauci, která v případě zrušení objednávky bude použitá jako storno poplatek.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky nebo zaplacení kauce , bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.


4. Doprava a převzetí zboží

Dopravu po celém území ČR zajišťujeme a zboží rozesíláme níže uvedenými dopravci s doručením do 24 hod. (na území Slovenské Republiky sběrnou službou Toptrans do 48 hod.):

 • Dopravní společností PPL
 • Dopravní společností TOPTRANS

Cena dopravy

 1. Po celém území ČR objednávky nad 10.000 Kč bez DPH doprava ZDARMA 
  - cena dopravy území České republiky jednotlivých balíků při objednávkách do 10.000 Kč , je účtována dle ceníku PPL - od 126 Kč vč. dobírky a dle kg více. Větší, těžké a zboží , kde je předpoklad poškození při přepravě posíláme Toptransem. 
 2. Cena dopravy území Slovenskej republiky balíkov do 3 kg po celom vrátane dobierky doprava PPL, je stanovená na 10 Euro, b) ťažšie a väčšie zariadenie a viac ks tovaru - dopravná spoločnosť TOPTRANS (na faktúre bude pripočítaná cena dopravy a dobierky max. však do výšky 30 Euro)
 3.  doprava zdarma se nevztahuje na bazarové a výstavní zboží, na zboží s poskytnutou slevou a na prodej obchodníkům pro další prodej.

V případě požadavku zákazníka na osobní dovoz zboží, popř. instalaci, montáž a zaškolení obsluhy servisními techniky, doprava se účtuje dle počtu ujetých kilometrů a času montáže. U větších a těžších zařízení jezdí dva popř. více montéřů.

 1. Při větších objednávkách je možno stanovit individuální cenu dopravy a montáže dohodou.

Placené zásilky
Cena za dopravu vypočítávána dle platného ceníku dopravních společností. Aktuální ceny dopravy a dobírky je možno zjistit na webových stránkách těchto společností.

Převzetí zboží

Zboží expedujeme řádně zabalené, předáváme je doručovateli v bezvadném stavu, abyste mohli převzít svou objednávku rychle a nepoškozenou. I přes to může někdy dojít k poškození odeslaného zboží prostřednictvím dopravce. Dopravce je plně zodpovědná za její bezpečné doručení.

Proto Vás žádáme o prověření došlých zásilek, zejména pak, zda nedošlo k mechanickému poškození obalu, ještě před jejich převzetím a zaplacením doručovateli. Předejdete tak zbytečným problémům s řešením reklamací.

Převzetím zboží od přepravce a podepsaní jeho potvrzení stvrzujete, že zboží jste přebrali řádně zabalené a v neporušeném obalu, bez poškození. Na pozdější reklamace nebereme zřetel.

Pokud zjistíte, že je obal porušený (obal pomačkaný, roztrhaný, rozmočený), IHNED sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky. Dále Vás budeme informovat o dalším postupu při reklamaci a to konkrétně pro danou dopravní společnost.

Reklamace – poškození při dopravě službou PPL
Po převzetí zboží zkontrolujte zboží. Jestliže zjistíte poškozený obsah zásilky informujte o tom do 2 dnů odesílatele. Zásilku neodesílejte zpět a vyčkejte příjezdu zástupce PPL , který poškozenou zásilku odveze zpět. (Nedodržením těchto podmínek hrozí neuznání záruky – dle obchodních podmínek PPL.)


5. Cena a platba

K ceně zboží je nutno připočítat cenu dopravy a doběrečného (při platbě dobírkou), není-li určeno, že doprava je zdarma. Faktura je přilepená v obálce na obalu zboží.

Nabídkové ceny uvedené na www stránkách Promos Alfa s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo u dopravce. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Platba dobírkou řidiči při předání zboží (nejčastější způsob platby)

Při platbě dobírkou od Vás vybírá peníze řidič. Cena dobírky se skládá z ceny zboží včetně DPH, dále cena za dopravu + doběrečné. Účtovaná cena dopravy se v každém případě řídí platnými ceníky dopravních společností či pošty.

Zálohová platba předfakturou - kauce

Zálohu - kauci požadujeme při objednávkách nerez výroby (30%) , při atypických nebo málo prodávaných zařízeních , které jsou objednány u výrobců nebo dodavatelů pro danou objednávku (20-30%) a při větších objednávkách (20-30%). V případě storna - zrušení objednávky je kauce použitá jako storno poplatek.

Platba převodem

Pro státní organizace, jako jsou školní jídelny, ústavy, domovy důchodců … je možná platba fakturou po dodání zboží s splatnosti 10 dnů.

Pro soukromý sektor požadujeme platbu předem není-li dohodnuto jinak. Při této volbě platby Vám odešleme e-mailem nebo faxem proforma fakturu na objednané zboží včetně dopravného. Tuto fakturu proplatíte převodem z účtu a po připsání platby na účet prodávajícího Vám bude zboží odesláno následující den.

Naše banka: Komerční Banka Havířov

Firma Promos alfa s.r.o. si vyhrazuje právo na neposkytnutí možnosti platby na fakturu.

Splátkový prodej (leasing)

je možno zajistit u EURO leasing nebo UNI leasing. Firma Promos alfa s.r.o. si vyhrazuje právo na neposkytnutí možnosti platby na splátky.

Při osobním odběru nebo platbě kartou :

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online , v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin


6. Reklamace, záruka a servis

Firma poskytuje na zakoupené zboží záruku v délce uvedenou v záručním listu. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo zdanitelného plnění na daňovém dokladu.

Záruka je 6, 12, 24 měsíců nebo i 5 let dle výrobce nebo dodavatele (dle obchodního zákoníku pro podnikatelské subjekty).

V případě opravy a servisu reklamované zboží zákazník dopraví na adresu:
PROMOS Alfa s.r.o., Dělnická 51, 735 64 Havířov Suchá, tel: 596 413 589 

Zařízení které nejsou pevně napojené na media se opravují dle obchodních podmínek výhradně na dílně. Zařízení v případě poruchy nutno zaslat na naší adresu k opravě. Pokuď objednatel požaduje opravu na místě objednatele , budou mu náklady na dopravu a jízdu technika fakturovány i přes uznanou záruční opravu.

Dopravu reklamovaného zboží na adresu uplatnění reklamace hradí zákazník.(obchodní zákoník)

Pokud bude reklamace oprávněná, zašleme Vám zpět zboží opravené nebo nové, popř. kdy není možno závadu odstranit zašleme Vám peníze zpět. Právo na výměnu výrobku (případně vrácení kupní ceny) vzniká, pokud podle písemného vyjádření autorizované opravny jde o vadu neodstranitelnou. V případě neoprávněné reklamace zboží odběratelem je servisní organizace oprávněna účtovatodběrateli práci nutnou k otestování zboží v sazbě 350,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce. Opravené zboží zasíláme zpět na dobírku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené

 • mechanickým poškozením, neodbornou instalací neautorizovaným servisem, zacházením či obsluhou
 • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy ...)
 • a živelnými pohromami (voda, oheň, blesk ...)
 • výrobek byl instalován nebo obsluhován v rozporu s uživatelským manuálem, který je předáván kupujícímu současně s dodáním zboží. Závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav).

Storno poplatek za zrušení objednávky nebo výměnu zboží je 20%. Chybně objednané zboží ze strany objednatele (na IČO) nevyměňujeme ani nejde vrátit.

            OBCHODNĚ SERVISNÍ A MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY společnosti Promos alfa s.r.o. se řídí  zákonem 89/2012Sb. (Nový Občanský zákoník ze dne 3.února 2012) v souladu s odpovídající směrnicí EU (1999/44/ES):

U kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti („na IČ“), je stanovena záruční doba dohodou smluvních stran. Součástí tohoto záručního listu je seznam zařízení a u každé položky je stanovena délka záruční lhůty.

Záruka platí za těchto podmínek:

 1) Odpovědnost za vady prodané věci prodávající nenese v případě neodborné instalace, nevhodného používání, nedodržením pracovního postupu či ne dodržením Návodu k obsluze. V případě, že dojde k závadě na stroji a tato závada prokazatelně vznikne nedodržením Návodu k obsluze a doporučením výrobce, nelze požadovat po prodejci bezplatnou opravu. Toto se týká i při nedodržení pravidelné údržby a čištění, příkladem nečištění chladících agregátů, nedodržení pravidelné výměny filtrů či olejových náplní atd…

 2) Záruka se u prodané věci nevztahuje na:

- spotřební materiál, běžné součásti opotřebované provozem a kde je nutná pravidelná výměna
- prvky osvětlení (zářivky, žárovky, halogenové výbojky)
- skla, těsnění, hadičky, řemeny apod.
- na výměnu snímatelných částí ze skla, gumy, plastových hmot
- na běžné opotřebení pohyblivých částí
- závady způsobené nedoplňováním provozních kapalin dle návodu k obsluze
- běžné seřizovaní dávkovacích čerpadel, termostatů apod.
- běžnou závadu, kterou může odstranit samostatně obsluha dle tabulky v Návodu k obsluze s číslem chyby (např. ERR 21)
- na funkční termopojistky a jejich opětovné zapnutí, pokud toto přímo nesouvisí s vadným jiným dílem,  ale se stavem el. sítě v místě
- díly mechanicky poškozené např. přetěžováním stroje a nepřiměřeným použitím síly (přetržený řetěz, ohnutá  hřídel, utržená či poškozená teplotní sonda, ucpání stroje nedodržením pracovního postupu - přílišné množství najednou apod…)
- poškození způsobené neodbornou montáží svépomocí, alei firmou, pokud nejsou dodrženy PODMÍNKY PŘIPOJENÍ strojů a zařízení
- poškození způsobené cizím zásahem nebo neodvratnou událostí, vodou, živelnou pohromou
- poškození nebo nedostatečnou funkci způsobenou nezajištěním potřebných vstupních parametrů (předepsané el. Napájení, kvalita vody, dostatečné větrání, vlhkost apod.) viz – PODMÍNKY PŘIPOJENÍ STROJÚ A ZAŘÍZENÍ firmy Promos Alfa s.r.o.
- závady, pro které byl výrobek zlevněn
- poruchy způsobené el. přepětím sítě, statickou elektřinou nebo bleskem
- závady vzniklé zavápněním (tvrdá voda), znečištěním přístroje a zanedbanou péčí o výrobek, použitím nevhodných chemických prostředků
- jedná-li se o závadu jejíž odstranění je považováno za běžnou údržbu (čištění, programování, odvápnění, výměna filtrů apod.) a na závady vzniklé zanedbáním běžné údržby
- využíváním v provozech, které neodpovídají kapacitou jeho užitným vlastnostem a výkonu dle doporučení firmy Promos Alfa s.r.o.
- poruchy způsobené neoprávněným zásahem uživatele do zařízení – viz. Plomby na krytu zařízení, nedbalou manipulací (pád při přenosu a jiné)
- pokud bude vyžadována záruční oprava ve dnech pracovního klidu i přes uznanou záruku bude tato více služba fakturována
- při ohlášených závadách, které nespadají do záruky, budou veškeré náklady spojení s výkonem servisního  technika účtovány k vaší tíži
- na stroj, kde není používáno originální příslušenství.

 3) Kupující je povinen na své náklady provést údržbu, prohlídky a čištění zařízení (pokud je požadováno v návodu k obsluze výrobcem).
 4) Pro zajištění reklamace,  je kupující povinen stolní zařízení na pohyblivý přívod U=230V, doručit na adresu prodávajícího. Viz OBCHODNĚ SERVISNÍ A MONTÁŽNÍ PODMÍNKY firma Promos Alfa s.r.o.
 5) Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví nebo majetku, vzniklou z důvodů špatné obsluhy nebo manipulace se zařízením.
 6) Prodávající neodpovídá za špatný a výkonu neúměrný chod zařízení, způsobený nesprávnou obsluhou nebo použitím nevhodných, výrobcem nedoporučených náplní, kapalin, olejů, čistících prostředků nebo nevhodné provozní chemie a zakázaných látek v případě mycích strojů.
 7) Kupující potvrzuje, že převzal dané zařízení bez závad a byl seznámen s provozními a záručními podmínkami.
 8) Tyto Záruční podmínky jsou součástí našich Všeobecných obchodních podmínek.
 9) Stroje smí uvádět do provozu a opravovat pouze vyškolený servisní pracovník. Pro dodržení podmínek  záruky musí být veškeré zásahy uplatňované na záruku prováděny odborným servisem.


7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Platné od 01.02.2007

Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

I.Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Promos Alfa spol. s.r.o. , IČ 62302388
(dále jen: „
správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Dělnická 51/543
email: info@promosalfa.cz
telefon: 596413589

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.Zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
2. Účelem zpracování osobních údajů je  vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, velkoobchody zasílající zboží, daňový poradce zpracovávající pro firmu Promos Alfa spol. S r.o. účetnictví 
 zajišťující služby provozování e-shopu www.promos-gastro.cz, www.gastrovybaveni-promos.cz , www.gastro-zariadenia.sk a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.Vaše práva za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se 
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …zaheslování počítačů i serveru na kterém jsou data uložena, šifrování záloh.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zadanou objednávkou potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.