Mycí program

Mycí program Počet produktů: 10

 • Přislušenství
 • Chemie RM Gastro
 • Myčky na černé nádobí řady S
  Myčky na černé nádobí řady S
  Předností kompletní řady myček „černého nádobí“ je přizpůsobivost použití, stejně tak jako úsporu času a peněz. Design myček byl speciálně koncipován k uspokojení potřeb potravinářských provozů (pekárny, cukrárny, řeznictví, gastronomie).
  Hlavní rysy konstrukce: dvouplášťová konstrukce, lisované nádrže, hladké stěny a mycí část, nerezové fi ltry hlavní nádrže, nerezové fi ltry čerpadla, lehce vyjímatelné lapače nečistot, masivní dvojité dveře a panty, chráněná elektrická instalace.
  ■ Dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronicky
  ■ Elektronické ovládání
  ■ Otočná horní a dolní mycí ramena
  ■ Kontrolky chodu a vyhřátí
  ■ Celonerezové provedení s lisovanou vanou
  ■ Regulovatelný termostat bojleru

 • Myčky řady TT
  Myčky řady TT
  ■ Chytré rozhraní SmartScreen Velký barevný grafi cký LED displej pro zobrazení programů, jejich průběhu, teploty mytí a oplachu atd.
  ■ Dvouplášťová konstrukce Lepší tepelná izolace a hlučnost pouhých 59 dB.
  ■ Výška otevírání dveří I přes velice kompaktní rozměry disponuje zařízení nadstandardní výškou dveří pro vkládání vysokých sklenic a velkých talířů.
  ■ Soft Start Systém pozvolného náběhu mycích programů, který chrání křehké nádobí před rázovým proudem vody.
  ■ Programování Čtyři standardní programy a sedm speciálních včetně programů pro samočištění. Umožňuje vybrat program šitý na míru danému typu nádobí a jeho znečištění. 
  ■ Nerezová mycí a oplachová ramena Vysoká kvalita, odolnost a životnost
  ■ Nerezové fi ltry vany Vysoká životnost, odolnost, hygienická čistota.
  ■ Air Break Tank Systém atmosférického bojleru zajišťuje konstantní tlak a teplotu oplachu
  ■ Rekuperační jednotka (volitelné) Snižuje spotřebu energie až o 40% díky využitá zbytkového tepla z předchozího cyklu oplachu.
  ■  Odpadové čerpadlo Myčky s odpadovým čerpadlem mají řízené vypouštění odpadní vody před spouštěním oplachu, díky tomu dochází k maximálně efektivní obměně vody v mycí lázni.
  ■ Odpadový filtr Progresive třífázová fi ltrace pro udržení co nejvyšší čistoty mycí lázně. Vhodné zejména pro mytí skla.

  Myčky TT představují moderní a špičkové řešení mytí ve vaší kuchyni. Profesionální myčka odpracuje vysoký
  počet mycích cyklů, proto byste neměli zapomínat na úsporu vody a energie. Toho lze docílit více způsoby, v první řadě je určitě dvouplášťová konstrukce. Myčky RM a modely řady TT disponují elektronicky řízenými systémy pro optimalizaci spotřeby a maximální efektivitu. Myčky TT vynikají snadnou údržbou hygienické čistoty, a to díky celonerezové konstrukci se zaoblenými rohy, vnitřními hlubokotaženými vanami a lisovanými podpěrami košů.
         Systém vypouštění odpadní vody EvoLution 3® snižuje spotřebu vody o více jak polovinu. Zároveň ušetříte na detergentu a dosáhnete lepšího výsledku mytí. Umodelů s odpadovým čerpadlem jsou ztráty sníženy dokonce na nulu, díky přesnému tlakovému spínači, který vypouští špinavou vodu v mezifázi mezi mytím a oplachem. Díky efektivní obměně je tak možné snížit
  koncentraci detergentu až o jednu pětinu. Kolikrát se vám stalo, že v myčce najednou začala oplachovat studená voda? S myčkami TT se to už nebude opakovat. Systém ABT totiž předehřeje vodu a do bojleru už jde voda teplá. Zároveň je zařízení díky oplachovému čerpadlu nezávislé na tlaku ve vodovodním řadu. Do myčky je tak vždy přivedena voda s konstantním tlakem
  a teplotou oplachové vody. Jednoduché intuitivní ovládání, řada programů na míru danému typu nádobí a úrovně jeho znečištění,
  přehled o aktuálním stavu průběhu mycího programu, autodiagnostika zařízení nebo úprava mycích programů přímo na zařízení.          Špičkou ve svém oboru je chytré rozhraní myček TT s grafickým polychromatickým displejem měnícím barvy pro
  snadnou indikaci aktuálního stavu zařízení. 

    

  Speciální programy myček TT:
  Snadné ovládání se čtyřmi dotykovými tlačítky a velký podsvícený polychromatický LCD displej. Na rozdíl od jiných značek na
  trhu se nejedná pouze o tlačítko, celá obrazovka mění barvu podle aktuálního provozního režimu a fáze probíhajícího mycího
  cyklu. Díky tomu je snadné informace z displeje rozpoznat i z velké vzdálenosti. Kromě provozních parametrů jako je teplota
  vody v mycí lázni a v bojleru nebo počet provedených mycích cyklů, umožňuje zobrazovat také zprávy automatického diagnostického systému pomocí textu a ikon. Uživatel může nastavit teplotu v mycí lázni a bojleru a množství mycí a oplachové
  chemie, specializovaný technik poté může přenastavit i všechny ostatní provozní parametry.

  Programy standardní:
  ProSpeed Krátký program pro lehce zašpiněné nádobí
  ProFessional Standardní mycí program pro běžně zašpiněné nádobí
  ProTemp Dlouhý mycí program pro silně zašpiněné nádobí
  ProDrain Vypouštěcí cyklus.
  ProClean (samočištění) Čistí mycí komoru, voda cirkuluje a vypouští vanu a bojler (80% obsahu).

  Programy speciální
  ProEco Program se sníženou spotřebou energie, mytí při nižší teplotě vody a menším množstvím
  než u běžných programů. Dobré mycí výsledky jsou dosaženy prodlouženým mechanickým
  mytím.
  ProActive Velice intenzivní cyklus mytí pro velmi špinavé, dokonce i připálené zaschlé nádobí. Program
  zahrnuje dvě fáze mytí a dvě fáze oplachu.
  ProSteel Cyklus mytí příborů zahrnuje několik fází mytí při stále vyšší teplotě až 70 °C a konečný
  oplach při teplotě 85 °C. Spotřeba vody je 5,5 litrů / cyklus a doba cyklu je 6 minut.
  ProNew Doporečeno pokud chcete mýt s kompletní výměnou vody v mycí lázni, vhodné zejména pro
  kontinuální mytí mastného a špinavého nádobí. Kompletní výměna vody vyžaduje delší mycí cyklus.
  ProGlass Program specifický pro sklenice zvláštního tvaru. Doba cyklu je delší, oplachování o 20 % při
  optimální teplotě 65 °C.
  ProCold Specifický program oplachování studenou vodou po běžném oplachu horkou vodou.
  ProPlates Cyklus specifický pro talíře. Oplachování zkráceno o 17 % a optimální teplota je 78 °C.
  ProLong Jedná se o rozšířený cyklus, trvání se mění v závislosti na modelu, je možné ho měnit stistknutím
  START kdykoliv během mytí k přerušení mytí a spuštění fáze oplachu.
  ProSan Tepelná dezinfekce v souladu s EN ISO 15883 – 1/3; úr oveň A0 nastavitelná v rozmezí 20 až 60.
  Mytí při teplotě 72 °C a oplachování při 85 °C. Doba cyklu je regulována elektronicky a závisí
  na zvolené hodnotě A0 (s A0 = 30, cca 12’).
  ProWater Specifický cyklus mytí sklenic s osmotickou vodou. Navrženo pro fungování s reverzním
  osmotickým filtrem WS140 s použitím mycího prostředku Pro-Wash Crystal a leštidla Pro-
  Rinse Crystal. Všechny parametry jsou modifikovány k optimalizaci konečného výsledku na
  sklenicích.
 • Myčky řady NT
  Myčky řady NT
  ProScreen displej
  Snadné ovládání se čtyřmi dotykovými tlačítky a čtyřmístným LED displejem se dvěma bočními indikačními lištami.
  ■ Dvouplášťová konstrukce Lepší tepelná izolace a hlučnost pouhých 59 dB.
  ■ Nerezová komora se zaoblenými rohy Kompletně lisovaná vnitřní konstrukce. Jednoduché čištění a hygienická údržba.
  ■ Výška otevírání dveří I přes velice kompaktní rozměry disponuje zařízení nadstandardní výškou dveří pro vkládání vysokých sklenic a velkých talířů.
  ■ Dávkování chemie Peristaltická čerpadla pro dávkování chemie je možné nastavovat přímo v servisním menu.
  ■ Programování Čtyři standardní programy a pět speciálních včetně programů pro samočištění. Umožňuje vybrat program šitý na míru danému typu nádobí a jeho znečištění.
  ■ Management výkonu topná tělesa vany bojleru mohou běžet současně, nedochází k poklesu teploty mytí a při několik po sobě jdoucích cyklech
  ■ Odpadový fi ltr Archimedes Systém odpadového fi ltru, který zefektivňuje čištění vody.
  ■ Odpadové čerpadlo (volitelné) Myčky s odpadovým čerpadlem mají řízené vypouštění odpadní vody před spouštěním oplachu, díky tomu dochází k maximálně efektivní obměně vody v mycí lázni.
  ■ Soft Start Systém pozvolného náběhu mycích programů, který chrání křehké nádobí před poškozením rázovým proudem vody.

     Profesionální myčka odpracuje vysoký počet mycích cyklů, proto byste neměli zapomínat na úsporu vody a energie. Toho lze docílit více způsoby, v prvé řadě jde o dvouplášťovou konstrukci. Myčky RM a modely řady NT dále disponují elektronicky řízenými systémy pro optimalizaci spotřeby a maximální efektivitu. Vybírejte také podle účelu, za jakým si myčku pořizujete – mytí skla, talířů nebo hrnců a plechů.
            Myčky NT vynikají snadnou údržbou hygienické čistoty, a to díky celonerezové konstrukci se zaoblenými rohy, vnitřními
  hlubokotaženými vanami a lisovanými podpěrami košů. Ačkoliv mají podstolové myčky velice kompaktní rozměry, tak do nich bez menších problémů vložíte vysoké sklenice a velké talíře, což umožňuje nadstandardní světlá výška dveří. Upravený systém
  zdvihu u průběžných myček dává mimo jiné možnost pohodlné vkládání gastronádob GN 1/1 díky výšce zdvihu až 465 mm při současném zachování původních rozměrů zařízení. U běžného přepadového filtru odchází při každém oplachovém cyklu téměř polovina čisté vody rovnou do odpadu. 
            Systém odpadního filtru ArchiMedes snižuje tyto ztráty na minimum. U modelů s odpadovým čerpadlem jsou ztráty sníženy dokonce na nulu, díky přesnému tlakovému spínači, který vypouští špinavou vodu v mezifázi mezi mytím a oplachem. Díky efektivní obměně je tak možné snížit koncentraci detergentu až o jednu pětinu.
            Jednoduché intuitivní ovládání, řada programů na míru danému typu nádobí a úrovni jeho znečištění, přehled o aktuálním stavu průběhu mycího programu, autodiagnostika zařízení nebo úprava mycích programů přímo na zařízení. To je umožněno rozhraním myček NT.

           Speciální programy myček NT:
  Snadné ovládání se čtyřmi dotykovými tlačítky a čtyřmístným LED displejem se dvěma bočními indikačními lištami. Důmyslně
  vybrané kombinace barev a grafických symbolů poskytují přehled o aktuálním stavu zařízení a průběhu mycího cyklu. Kromě
  provozních parametrů jako je teplota vody v mycí lázni a v bojleru nebo počet provedených mycích cyklů, umožňuje zobrazovat
  také zprávy automatického diagnostického systému pomocí kódů, textu nebo grafických indikátorů a barev. Uživatel
  může nastavit teplotu v mycí lázni a bojleru a množství mycí a oplachové chemie, specializovaný technik poté může přenastavit
  i všechny ostatní provozní parametry.

  Programy standardní:
  ProSpeed Krátký program pro lehce zašpiněné nádobí
  ProFessional Standardní mycí program pro běžně zašpiněné nádobí
  ProTemp Dlouhý mycí program pro silně zašpiněné nádobí
  ProDrain Vypouštěcí cyklus.
  ProClean (samočištění) Čistí mycí komoru, voda cirkuluje a vypouští vanu a bojler (80% obsahu).

  Programy speciální
  ProEco Program se sníženou spotřebou energie, mytí při nižší teplotě vody a menším množstvím
  než u běžných programů. Dobré mycí výsledky jsou dosaženy prodlouženým mechanickým
  mytím.
  ProNew Doporečeno pokud chcete mýt s kompletní výměnou vody v mycí lázni, vhodné zejména pro
  kontinuální mytí mastného a špinavého nádobí. Kompletní výměna vody vyžaduje delší mycí
  cyklus.
  ProLong (průběžný) Jedná se o rozšířený cyklus, trvání se mění v závislosti na modelu, je možné ho měnit stistknutím
  START kdykoliv během mytí k přerušení mytí a spuštění fáze oplachu.
  ProGlass Program specifický pro sklenice zvláštního tvaru. Doba cyklu je delší, oplachování o 20 % při
  optimální teplotě 65 °C.
  ProCold Specifický program oplachování studenou vodou po běžném oplachu horkou vodou.
  ProWater Specifický cyklus mytí sklenic s osmotickou vodou. Navrženo pro fungování s reverzním
  osmotickým filtrem WS140 s použitím mycího prostředku Pro-Wash Crystal a leštidla Pro-
  Rinse Crystal. Všechny parametry jsou modifikovány k optimalizaci konečného výsledku na
  sklenicích.
  ProActive Velice intenzivní cyklus mytí pro velmi špinavé, dokonce i připálené zaschlé nádobí. Program
  zahrnuje dvě fáze mytí a dvě fáze oplachu.
  ProSteel Cyklus mytí příborů zahrnuje několik fází mytí při stále vyšší teplotě až 70 °C a konečný
  oplach při teplotě 85 °C. Spotřeba vody je 5,5 litrů / cyklus a doba cyklu je 6 minut.
  ProSan Tepelná dezinfekce v souladu s EN ISO 15883 – 1/3; úr oveň A0 nastavitelná v rozmezí 20 až 60.
  Mytí při teplotě 72 °C a oplachování při 85 °C. Doba cyklu je regulována elektronicky a závisí
  na zvolené hodnotě A0 (s A0 = 30, cca 12’).
  ProPlates Cyklus specifický pro talíře. Oplachování zkráceno o 17 % a optimální teplota je 78 °C.

   
 • Myčky tunelové řady CT
  Myčky tunelové řady CT

  Tunelové myčky řady CT mají zajímavou kapacitu mytí se sníženými nároky na obsluhu. Jsou určeny pro extrémní zátěž. Jejich použití je optimální do kuchyní společného stravování, nemocnic a hotelů. Jsou schopny umýt 120 až 270 košů za hodinu. Elektronický ovládací panel s jednoduchými symboly usnadňuje ovládání myčky.
          Originální konstrukční řešení umožňuje snadnou změnu směru posuvu košů pro vybrané modely. Výstupní stůl je vybaven mikrospínačem pro ukončení mytí, je-li koš na konci dráhy. Mytí v myčkách řady CT je ekonomické a díky použití systému časového mytí a systému STANDBY je CT 120 kdykoliv připravena k mytí. Oplach je zajišťován z bojleru nové konstrukce zajišťující teplotu oplachové vody přes 80 °C během kontinuálního mytí.
           Díky automatickému spínání oplachu je spotřeba na jeden koš cca 1,3 litry. Zařízení je vybaveno velkými výsuvnými dveřmi s mikrospínačem a lisovanou vanou pro snadné čištění. Myčku lze doplnit přídavnými moduly, například sušícím tunelem nebo předmycím modulem. Manipulační stoly lze díky rohovým prvkům dráhy postavit do L profi lu nebo U profi lu.
  ■ Elektronické ovládání
  ■ Mikrospínač pro ukončení mytí
  ■ Kontinuální oplach vodou s teplotou přes 80 °C
  ■ Celonerezové provedení s lisovanou vanou
  ■ Možnost doplnění o přídavné moduly

   
 • Myčky tunelové řady A
  Myčky tunelové řady A

  Myčky řady A jsou na vrcholu naší nabídky. V této řadě naleznete tunelové myčky A200 a A270. Modely tunelových myček A200 a A270 nabízejí maximální hodinovou kapacitu 270 košů (A270), což je teoretická kapacita 4860 talířů za hodinu. Při těchto výkonech je samozřejmé vybavení myček předmývací zónou. Elektronická řídící jednotka umožňuje připojení zařízení k PC pro sledování veškerých parametrů a pro splnění podmínek HACCP. Spotřeba vody pod 1l / koš.
  ■ Elektronický ovládací panel
  ■ Možnost připojení k PC pro sledování všech parametrů a dat
  ■ Předmycí zóna
  ■ Celonerezové provedení s povrchovou úpravou odolnou proti
  znečištění
  ■ Možnost doplnění o přídavné moduly

   
 • Změkčovače
Zobrazeno 1 – 10 z 10 položek
Zobrazeno 1 – 10 z 10 položek