Kategorie

Slevy

Myčky řady TT V této kategorii není žádné zboží.

Myčky řady TT
■ Chytré rozhraní SmartScreen Velký barevný grafi cký LED displej pro zobrazení programů, jejich průběhu, teploty mytí a oplachu atd.
■ Dvouplášťová konstrukce Lepší tepelná izolace a hlučnost pouhých 59 dB.
■ Výška otevírání dveří I přes velice kompaktní rozměry disponuje zařízení nadstandardní výškou dveří pro vkládání vysokých sklenic a velkých talířů.
■ Soft Start Systém pozvolného náběhu mycích programů, který chrání křehké nádobí před rázovým proudem vody.
■ Programování Čtyři standardní programy a se...
Myčky řady TT
■ Chytré rozhraní SmartScreen Velký barevný grafi cký LED displej pro zobrazení programů, jejich průběhu, teploty mytí a oplachu atd.
■ Dvouplášťová konstrukce Lepší tepelná izolace a hlučnost pouhých 59 dB.
■ Výška otevírání dveří I přes velice kompaktní rozměry disponuje zařízení nadstandardní výškou dveří pro vkládání vysokých sklenic a velkých talířů.
■ Soft Start Systém pozvolného náběhu mycích programů, který chrání křehké nádobí před rázovým proudem vody.
■ Programování Čtyři standardní programy a sedm speciálních včetně programů pro samočištění. Umožňuje vybrat program šitý na míru danému typu nádobí a jeho znečištění. 
■ Nerezová mycí a oplachová ramena Vysoká kvalita, odolnost a životnost
■ Nerezové fi ltry vany Vysoká životnost, odolnost, hygienická čistota.
■ Air Break Tank Systém atmosférického bojleru zajišťuje konstantní tlak a teplotu oplachu
■ Rekuperační jednotka (volitelné) Snižuje spotřebu energie až o 40% díky využitá zbytkového tepla z předchozího cyklu oplachu.
■  Odpadové čerpadlo Myčky s odpadovým čerpadlem mají řízené vypouštění odpadní vody před spouštěním oplachu, díky tomu dochází k maximálně efektivní obměně vody v mycí lázni.
■ Odpadový filtr Progresive třífázová fi ltrace pro udržení co nejvyšší čistoty mycí lázně. Vhodné zejména pro mytí skla.

Myčky TT představují moderní a špičkové řešení mytí ve vaší kuchyni. Profesionální myčka odpracuje vysoký
počet mycích cyklů, proto byste neměli zapomínat na úsporu vody a energie. Toho lze docílit více způsoby, v první řadě je určitě dvouplášťová konstrukce. Myčky RM a modely řady TT disponují elektronicky řízenými systémy pro optimalizaci spotřeby a maximální efektivitu. Myčky TT vynikají snadnou údržbou hygienické čistoty, a to díky celonerezové konstrukci se zaoblenými rohy, vnitřními hlubokotaženými vanami a lisovanými podpěrami košů.
       Systém vypouštění odpadní vody EvoLution 3® snižuje spotřebu vody o více jak polovinu. Zároveň ušetříte na detergentu a dosáhnete lepšího výsledku mytí. Umodelů s odpadovým čerpadlem jsou ztráty sníženy dokonce na nulu, díky přesnému tlakovému spínači, který vypouští špinavou vodu v mezifázi mezi mytím a oplachem. Díky efektivní obměně je tak možné snížit
koncentraci detergentu až o jednu pětinu. Kolikrát se vám stalo, že v myčce najednou začala oplachovat studená voda? S myčkami TT se to už nebude opakovat. Systém ABT totiž předehřeje vodu a do bojleru už jde voda teplá. Zároveň je zařízení díky oplachovému čerpadlu nezávislé na tlaku ve vodovodním řadu. Do myčky je tak vždy přivedena voda s konstantním tlakem
a teplotou oplachové vody. Jednoduché intuitivní ovládání, řada programů na míru danému typu nádobí a úrovně jeho znečištění,
přehled o aktuálním stavu průběhu mycího programu, autodiagnostika zařízení nebo úprava mycích programů přímo na zařízení.          Špičkou ve svém oboru je chytré rozhraní myček TT s grafickým polychromatickým displejem měnícím barvy pro
snadnou indikaci aktuálního stavu zařízení. 

  

Speciální programy myček TT:
Snadné ovládání se čtyřmi dotykovými tlačítky a velký podsvícený polychromatický LCD displej. Na rozdíl od jiných značek na
trhu se nejedná pouze o tlačítko, celá obrazovka mění barvu podle aktuálního provozního režimu a fáze probíhajícího mycího
cyklu. Díky tomu je snadné informace z displeje rozpoznat i z velké vzdálenosti. Kromě provozních parametrů jako je teplota
vody v mycí lázni a v bojleru nebo počet provedených mycích cyklů, umožňuje zobrazovat také zprávy automatického diagnostického systému pomocí textu a ikon. Uživatel může nastavit teplotu v mycí lázni a bojleru a množství mycí a oplachové
chemie, specializovaný technik poté může přenastavit i všechny ostatní provozní parametry.

Programy standardní:
ProSpeed Krátký program pro lehce zašpiněné nádobí
ProFessional Standardní mycí program pro běžně zašpiněné nádobí
ProTemp Dlouhý mycí program pro silně zašpiněné nádobí
ProDrain Vypouštěcí cyklus.
ProClean (samočištění) Čistí mycí komoru, voda cirkuluje a vypouští vanu a bojler (80% obsahu).

Programy speciální
ProEco Program se sníženou spotřebou energie, mytí při nižší teplotě vody a menším množstvím
než u běžných programů. Dobré mycí výsledky jsou dosaženy prodlouženým mechanickým
mytím.
ProActive Velice intenzivní cyklus mytí pro velmi špinavé, dokonce i připálené zaschlé nádobí. Program
zahrnuje dvě fáze mytí a dvě fáze oplachu.
ProSteel Cyklus mytí příborů zahrnuje několik fází mytí při stále vyšší teplotě až 70 °C a konečný
oplach při teplotě 85 °C. Spotřeba vody je 5,5 litrů / cyklus a doba cyklu je 6 minut.
ProNew Doporečeno pokud chcete mýt s kompletní výměnou vody v mycí lázni, vhodné zejména pro
kontinuální mytí mastného a špinavého nádobí. Kompletní výměna vody vyžaduje delší mycí cyklus.
ProGlass Program specifický pro sklenice zvláštního tvaru. Doba cyklu je delší, oplachování o 20 % při
optimální teplotě 65 °C.
ProCold Specifický program oplachování studenou vodou po běžném oplachu horkou vodou.
ProPlates Cyklus specifický pro talíře. Oplachování zkráceno o 17 % a optimální teplota je 78 °C.
ProLong Jedná se o rozšířený cyklus, trvání se mění v závislosti na modelu, je možné ho měnit stistknutím
START kdykoliv během mytí k přerušení mytí a spuštění fáze oplachu.
ProSan Tepelná dezinfekce v souladu s EN ISO 15883 – 1/3; úr oveň A0 nastavitelná v rozmezí 20 až 60.
Mytí při teplotě 72 °C a oplachování při 85 °C. Doba cyklu je regulována elektronicky a závisí
na zvolené hodnotě A0 (s A0 = 30, cca 12’).
ProWater Specifický cyklus mytí sklenic s osmotickou vodou. Navrženo pro fungování s reverzním
osmotickým filtrem WS140 s použitím mycího prostředku Pro-Wash Crystal a leštidla Pro-
Rinse Crystal. Všechny parametry jsou modifikovány k optimalizaci konečného výsledku na
sklenicích.